Är avenboksplantorna döda?

Fråga: Köpte och planterade avenbok i höstas. Nu i maj har ca hälften gröna löv men ca 1/3 av plantorna har ingen löv och bark nära rötterna blir “trasig”. Läste någonstans att avenbok är lätt att överleva, undrar är dessa plantor döda på riktig? eller kommer de att överleva om de får tid på sig? Och resten som saknar löv nu, men bark är hel, är de döda eller kommer de att klara sig?

Svar: Avenbok planterad som barrotade plantor brukar klara sig fint. Men ibland vill inte alla i en häckplantering klara sig. De plantor som har uppsprucken bark och veden syns kan räknas som döda. Och får ersättas med nya plantor. De plantor som har hel bark kan starta senare eller vara döda. Ibland kan man få en fingervisning om hur det blir genom att titta på barken. Är barken mer grön-brun och spänd finns det hopp, speciell om man skrapar med nageln på barken och det är grönt under barken. Är barken mer ljusbrun-svart och ser lite insjunken ut är troligtvis plantan död. Skrapar man då på barken med nageln brukar man inte kunna få bort någon bark. Lyckas man få bort någon bark är det brunt innanför barken. Enklast är att ersätta de döda plantorna snarast och förutsätta att de nya plantorna tar sig.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2021

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar