Sådd av kalljordskrinum

FRÅGA: Har fått en massa frö på min kalljordskrinum. Nu vill jag prova att så dem. Hur gör jag för att lyckas med sådden?

SVAR: Det är alltid spännande att så ut frö som man plockat från egna växter. Ibland lyckas man riktigt bra och ibland inte lika bra. Det är många faktorer som spelar in. Första faktorn som påverkar resultatet är hur bra frökvaliteten är. Fröet kanske inte är tillräckligt matat, det vill säga innehåller tillräckligt mycket energi, så att grodden orkar växa ut ur skalet och rota sig. Nästa faktor som påverkar resultatet i hög grad är klimatet under själva groningen, så att man lyckas få rätt förutsättningar när det gäller jordens fuktighet, värme, syrehalt samt ljus. Även årstiden spelar in.

När det gäller kalljordskrinum, Crinum x powellii, är jordtemperatur och fuktighet viktiga för att lyckas. Enligt krinumodlare i Houston, USA är tidpunkten från skörd och sådd av fröna också avgörande för hur lyckat resultatet blir. Bäst är att öppna frökapseln och så fröna direkt. Låter man fröna ligga så förlorar de i grobarhet. Fröna ska sås ytligt i såjord och jorden ska hållas varm, cirka 24 grader. Jorden ska dessutom hållas lätt fuktig hela tiden. Placera sådden ljust. När groddarna börjar komma fram efter någon månad kan man sänka temperaturen till omkring 18–20 grader. Från frö till en ny blommande planta tar det cirka fem år.

Henrik Bodin, Hemträdgården, nr1 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar