Sprida virus med tomatfrö

Fråga: Köpte så goda tomater i butiken förra veckan. Finns det risk för att jag får med sjukdomar om jag tar frö från dessa?

 

Svar: Skillnaden mellan att ta eget frö och köpa frö från ett godkänt fröföretag är stor. För köper man frö från ett fröföretag är fröna kontrollerade så de är sortäkta och fria från sjukdomar som exempelvis virus. Tar man frö från egna plantor som är friska är fröna troligtvis friska och sortäkta. Tar man frö från frukter som är inköpta vet man inte något om vad som följer med. För ett virus kan finnas i eller på fröet utan att det syns på själva frukten. Ett sådant virus är ToBRFV på just tomat. Det viruset är en så kallad karantänskadegörare vilket betyder att får man symtom som liknar det viruset är man skyldig att rapportera det till jordbruksverket. https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/vaxtskydd/karantanskadegorare.

 

ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) upptäcktes första gången i Israel 2014. Numera har det spridit sig över stora delar av Europa och övriga världen. Viruset kan slå ut hela odlingar med tomat, paprika och chili. Viruset går på nämnda grödor men även på petunia, tobak, mållaväxter och nattskatta som är ett vanligt förekommande ogräs i Sverige. Än så länge har det inte skett några utbrott i Sverige av viruset och därför är det viktigt att mota ”Olle i grind”. Så låt bli att ta frö från köpta tomater eller paprikor, fröna kan vara smittade. Viruset har stor förmåga att överleva utanför sin värdväxt. På mjuka ytor som hud och tyg upp till två veckor och på hårda ytor som glas och plast upp till sex månader. Viruset sprids främst med människor, redskap och växtdelar.

 

Kännetecken på att en planta är smittad med ToBRFV kan vara väldigt varierande. Och många gånger svårt att skilja från vanliga klimatskador eller svampangrepp. Några typiska symtom är att bladen i toppen av plantan blir ojämna, marmorerade. Får först ljusa marmoreringar som sedan blir bruna, torra partier. Mörka streck förekommer på stammarna. Frukterna blir ojämna först i olika gröna nyanser för att sedan få insjukna bruna partier. På Eppo´s hemsida, https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/photos, finns många bra bilder över angrepp av ToBRFV. Misstänker du angrepp kontakta jordbruksverket.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2023

Luria N, Smith E, Reingold V, Bekelman I, Lapidot M, Levin I, et al., CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar