Beskära änglatrumpet

Fråga: Hur hårt kan man beskära änglatrumpet?

Svar: Änglatrumpet tål ganska hård beskärning och mår även bra av det för att inte bli tunn och gänglig. Lämplig tidpunkt är på vårvintern då det börjar bli dags att ta fram den ur vinterförvaret. Men skär bara i själva blomregionen, dvs ovanför stammens första Y-delning, annars blir blomningen ordentligt försenad. Änglatrumpeter växer av sig själva oftast som förgrenade buskar, men man kan dra upp dem på en enda stam så att plantan blir som ett litet träd. Stammen måste då bindas mot en stadig käpp och alla skott som växer ut längs stammen nedanför det som ska bilda kronan tas bort.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 3 2004

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar