Plantavstånd för häck, ungersk syren

Fråga:
Vilket planteringsavstånd kan man ha på en friväxande ungersk syrenhäck som blir 3-4m hög? Planteringssträckan är mycket lång, ca 65m, och jag har tänkt att efter etableringen årligen beskära den för förgrening samt att  föryngra den genom att så småningom ta bort äldre grova stammar.

Svar:
2 plantor per meter är lämpligt om du planterar häckplantor. Sätter du buskplantor (dyrare) kan det räcka med 1-1,5 m mellan plantorna.

Sorten ‘Oden’ är en utvald klon som finns i E-plantsortimentet. Det är den allra bästa.

Henrik Morin, Trädgårdsrådgivare FOR juli 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar