Bekämpning av vitklöver i gräsmattan

Fråga: Hur gör jag för att få bort vitklövern i min gräsmatta?

Svar: Vitklöver (Trifolium repens) är en bra växt i många sammanhang. I småmängder i gräsmattan är vitklöver positiv för många insekter och även för gräset. Men när det börjar bli större partier med vitklöver kan växten bli ett problem. Främst är det ett problem för oss människor som vill gå barfota på gräset. För när den blommar kommer många pollinerande insekter och då är det lätt att trampa på dem. Resultatet blir ofta att man får ett insektsstick i foten. Så kan man klippa bort blommorna på klövern är den inget större problem.

Det Nordiska greenkeeper förbundet har gjort en del olika försök på hur man kan minska mängden vitklöver i gräsmattorna. Och resultatet visar på att effektivast är det att mekaniskt gräva bort plantorna när det handlar om mindre områden. Sedan dressa på lite ny jord och så nytt gräs.

Har klövern spridit sig över större områden kan man prova att öka kvävegödslingen av gräset och sedan klippa ofta. Vitklöver klarar konkurrens bäst på magra lite torra jordar. Gräs klarar konkurrens bäst på näringsrika fuktiga jordar.

FOR-rådgivarna 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar