Konstiga blad på syren

Fråga: Har ett par fina ligustersyrener i trädgården. I år ser emellertid den ena syrenen eländig ut.​ Många blad är ännu små. Generellt är bladen väldigt bleka, nästan vita, och särskilt de mindre vissnar och är bruna i kanten.  Jag gödslar syrenerna varje år med kogödsel och de ska inte ha torkat ut. Ska syrenen snabbt tas bort för att ev sjukdom inte ska spridas till andra syrener i trädgården? Alternativt klippa ned den till någon dm ovan marken i förhoppning att roten är frisk. Eller avvakta och se om syrenen återhämtar sig själv?

Svar: Det är ingen sjukdom utan beror på störningar i klorofyllbildningen, orsakad av för låga temperaturer i anslutning till knoppsprickningen. Vilket är en följd av att de startade upp växtsäsongen för tidigt på grund av mild vinter.

Så här svarade Tomas Lagerström som är expert på växtmaterial på SLU angående vintervila:

“Under vårvintrar/vårar med fluktuerande temperaturer, det vill säga varmperioder tidigt på vintern följt av kyla och återkommande skiftningar mellan värme och kyla stör många växter. Särskilt utsatta är växter med kontinentalt ursprung. De må vara hur härdiga som helst, det vill säga tåla mycket låga temperaturer, vilket brukar vara måttet på härdighet. Men de är inte sällan dåligt klimatanpassade när klimatförhållandena avviker mycket ifrån vad de är vana vid. Och som sagt, de som påverkas mest är de som är av kontinentalt ursprung och startar tidigt. De blir extra störda under vårar med starkt fluktuerande temperaturer som i år.”

Det är ingen fara med växten och med en mer normal vinter nästa år så blir bladen helt normala nästa säsong.

Ulf Nilsson, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar