Vad är permakultur?

Fråga: Vad är permakultur?

Svar: Permakultur är en sammandragning av PERMAnent agriKULTUR. Vilket betyder hållbarodling. Begreppet myntades av Bill Mollison och David Holmgren i Australien 1978. Permakultur är ett förhållningssätt och ett designverktyg som utgår från naturens principer så vi håller oss inom planetens gränser, inte en odlingsmetod. Förhållningssättet grundas i etiska värderingar som rör människans roll i naturen, hur vi ska kunna tillgodose alla våra behov utan att tära på jordens resurser och också se till att dessa resurser fördelas rättvist mellan oss människor och naturen. Permakultur vill skapa system som regenererar resurserna energi, jord, luft och vatten samtidigt som våra vardagliga behov blir uppfyllda. Med permakultur försöker vi att ge jorden mer än vi tar. Visar omsorg och förståelse för oss människor samt delar på kunskap och jordens resurser samt överskott. Läs mer på http://www.permakultur.se/

Chris Druid, Permakultur Sverige 2019

 

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar