Svart beläggning på död björk

Fråga: En björk tappade plötsligt bladen i början av sommaren och är nu helt torr och död. När jag tar ner den idag ser jag att det är fullt med svart utsöndring eller beläggning på grenarna, som tjära i konsistensen. Ser inget på stammen. Vad kan det vara? Sprider det sig? Ska jag ta hand om grenarna på något särskilt sätt eller kasta det i trädgårdsavfall?

Svar: Det rör sig troligtvis om en nedbrytningssvamp. Någon art ur släktet Exidia (krös svamparna) till exempel E. nigricans. Denna grupp svampar angriper redan döda grenar och stammar av olika lövträd. Är alltså inget hot mot levande buskar och träd. Grenarna kan du hantera som du gör normalt med trädgårdsavfall på tomten.

Ulf Nilsson, FOR-rådgivare 2023

Foto: Magnus Abrahamsson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar