Att välja växter

Fråga: Min lilla uteplats är nästan klar, det är bara skifferbeläggningen som saknas! Här ska jag vila om kvällarna. Men vad ska jag plantera i rabatten? Vill ha något rofyllt men intressant. Rabatten har sol morgon och kväll. Jorden är förbättrad ner till 0,5 m. Hjälp mig välja!

Svar: Den långsmala rabattformen är vanlig men inte så lätt att komponera. Planket ger nu en bra fond, i annat fall hade en klippt häckformation eller en enhetlig vegetation fått bilda bakgrund. Genom att gruppera och välja växter med olika höjd, växtsätt och antal så får planteringen både djup och höjd. Låga och höga perenner kombineras här med klematis. Växternas blom går i vitt från tidig vår till sen höst. Vita färger framträder bra i skymningen och står sig bra mot det röda planket! Blomningen kompletteras med fina bladverk. Fält av enhetligt men intressant bladverk ger stabilitet och lugn till planteringen. Daggfunkians stora bladskivor kontrasterar mot trädgårdsirisens höga, långsmala och det långblommande fänrikshjärtats mer fjäderlika bladverk. Det silvriga bladverket hos kaukasiska förgätmigejen ’Mr Morse’ lyser upp planteringen även när den inte blommar. De rödbrunbladiga växterna lyfter fram den vita blomningen och ger även det röda staketet en extra färgdimension.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 4 2010

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar