Vad ska jag göra med stamskotten på olivträdet?

Fråga: Jag har ett olivträd inne som har överlevt vintern. Det har t o m kommit flera skott på stammen och de växer med full fart och är 40–50 cm långa. Men jag misstänker att kronan inte mår så bra för alla löv faller av och den ser torr ut. Ska jag ta bort stamskotten eller hur gör jag för att behålla mitt olivträd?

Svar: Vill du ha olivträdet som ett träd med krona tar du bort skotten på stammen och klipper in kronan. Men det kan vara som du befarar att kronan har dött (torra grenar utan grönt under barken och ingen nytillväxt, är tecken på det). Då får du börja om med de nya stamskotten och då ska du inte ta bort dem, men klippa in dem så de förgrenar sig. Och kanske kan du forma till en ny krona längre ner på stammen.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 2 2013

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar