Vinterförvaring citrus

Fråga: Det börjar bli höst och jag undrar hur jag på bästa sätt förvarar mina citrusträd över vintern?

Svar: Citrusträden behåller en stor del av sitt bladverk över vintern och kräver mycket ljus för att må bra. Kravet på ljuskvalitet ökar med stigande övervintringstemperaturer. Optimal vinterförvaringsplats för citrusträd är därför växthus eller ljusa uterum där temperaturen ligger mellan 5-10° C grader. Det sänker växtens aktivitet och minskar dess behov av ljus. Använd frostvakt så att temperaturen inte går under noll grader.

Vid vinterförvaring i inomhusmiljö med temperaturer runt 18-20° C krävs vanligen tillskottsbelysning för att få ett lyckat resultat. Detta gäller även om man har valt det ljusaste rummet som övervintringsplats.

Låt inte jorden torka ut utan håll försiktigt fuktigt men den får absolut inte vara blöt. Näring behöver inte tillföras under vinterperioden. Slutligen, håll noga uppsikt över skadegörare som t ex växthusspinnkvalster som trivs i torrt inomhusklimat och sköldlöss.

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar