Är japansk lykta ätlig?

Fråga: På min odlingslott växer japansk lykta (Physalis alkekengi). Frukterna påminner om kapkrusbär och jag undrar om de går att äta?

Svar: Japansk lykta är en fin perenn som dock kan sprida sig väl bra. Så det gäller att hålla lite koll på beståndet så det inte sväller ut. Den tillhör familjen potatisväxter precis som kapkrusbär och tomat. På frågan om den är ätlig så är svaret nej. Hela växten inklusive frukterna innehåller solanin, samma ämnen som gör gröna potatisar oätliga. Om frukterna äts så kan det medföra magont i form av illamående, diarréer och kräkningar. https://giftinformation.se/vaxtregister/judekors/

Ulf Nilsson, Koloniträdgården nr 4 2018

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar