Vita flygare i växthus

Fråga:
Jag har haft väldigt mycket vita flygare I växthuset i sommar och vill få bort dem utan gift. Vad kan jag göra nu i höst och inför nästa säsong?

Svar:
Mjöllöss (som vanligen kallas vita flygare) kan ställa till med stora problem i växthus. Växthusmjöllusen, Trialeurodes vaporariorum, är den vanligaste, men det finns även ett tiotal andra arter i Sverige. De kan övervintra i växthus om de har tillgång till värdväxt och det inte blir alltför kallt. Att tömma växthuset på växter, städa bort allt organiskt material (växtrester, ogräs mm) och tvätta rent inför vintern kan ha effekt till nästa år. Sen får man inte glömma att en viktig inkörsport är inköpta angripna växter. Så det är bra att kolla inköpta växter noga. Mjöllössen kan även flyga in i växthuset utifrån senare på säsongen. Så det gäller att ha ständig uppsikt. Kolla särskilt noga under bladen där de vanligen sitter.
Du kan nästa säsong hänga ut gula klisterskivor för att tidigt upptäcka eventuella mjöllöss. Det kan då vara aktuellt att sätta in sk biologisk bekämpning baserad på parasitstekeln Encarsia formosa. Men notera att de helst ska ha över 18 C för att göra ett bra jobb. Läs mer om biologisk bekämpning:
http://www.biobasiq.se/produkter/nyttodjur/encarsia.aspx

Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare FOR oktober 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar