Handla fröer från England

Fråga: Vad gäller om jag vill beställa frö från England efter Brexit?

Svar: Storbritannien är efter 1 januari 2021 ett icke EU-land. Det betyder att numera är det svårare att importera växter från Storbritannien. På jordbruksverkets hemsida står förutsättningarna. http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/brexit.4.4cec8530168b603efb372670.html. Inom EU kan privatpersoner ta med sig växter och fröer hem eller beställa via internet utan större problem. Det gäller under förutsättning att växterna är friska och sunda samt inte tillhör någon utrotningshotad art eller invasiv art. Mer om detta kan du läsa på jordbruksverkets hemsida. http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/jordbruksgrodor/resaovergransenmedvaxter.4.207049b811dd8a513dc8000389.html. Beställer man från Storbritannien som nu är ett icke EU-land gäller helt andra regler. Det här gäller både företagare och privatpersoner. För att handla hem växter under dessa regler gäller det att ha läst på om det är tillåtet att ta hem just den växten från det landet man har tänkt att ta hem växten från. Läs mer på jordbruksverkets hemsida om importförbud https://jordbruksverket.se/download/18.3dfc7b69170ffe774f77681c/1601643559089/Vaxter-och-vaxtprodukter-med-importforbud.pdf Är det tillåtet att importera den tänka växten måste man undersöka så exportören har ett sundhetscertifikat för växtdelen. Så här står det på jordbruksverkets hemsida att man ska gå tillväga

” Kontakta i första hand din leverantör när du ska importera varor som kräver sundhetscertifikat. Leverantören kontaktar växtskydds­myndigheten i exportlandet som är den myndighet som kan utfärda sundhetscertifikat. Sundhetscertifikat heter på engelska Phytosanitary certificate (PC) och växtskydds­myndighet kallas Plant Heath Authority eller NPPO.”

Minst en dag innan växten med sundhetscertifikat kommer till Sverige måste man anmäla till jordbruksverket att växten kommer. https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-vaxter/anmal-import. Detta för att de ska kunna kontrollera certifikat och växt eller växtmaterial. Är det något som inte stämmer har de rätt att stoppa införsel av växten/ växtmaterialet. För den här kontrollen tar jordbruksverket ut en avgift, i dagsläget är den 1200 kr

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2021

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar