Riklig blomning önskas!

FRÅGA: Jag har en hortensia Endless Summer. Tycker att den blommar dåligt. Hur ska jag sköta den för att få mycket blommor?

SVAR: Det finns inga säkra metoder för att få en hortensia, Hydrangea macrophylla, att blomma här i Sverige. En grupp som anses vara blomvilligare är just Endless Summer-Serien. Skillnaden mellan vanliga hortensior och Endless Summer-Serien är att de sistnämnda blommar även på årsskotten. Vanlig hortensia anses vara blomsäker upp till zon 2, men överlever betydligt längre upp i landet men då som grön buske, för att grenarna fryser ner under vintern. Och hortensia blommar på äldre grenar. Serien Endless Summer anses vara blomsäker upp till zon 4, men för många blir det en grön buske, när vi kommer över zon 3, på grund av att plantorna inte hinner växa till i den takt som behövs för att ge en bra blomning. Sammantaget kan sägas att placering, beskärning, gödsling och vattning är det viktiga för att lyckas. Bästa placeringen är i vindskyddat och soligt till halvskuggigt läge. Jorden ska vara dränerande vintertid, men kunna hålla vatten och näring sommartid. Det betyder att en sandig jord, som förbättras med mycket organiskt material, är optimal. Vanlig trädgårdsjord fungerar bra. På våren ska du gödsla med rododendrongödsel (gärna rododendronjord om du har sandig jord) om du vill få klarare blå färg på blommorna. Har du planterat den vita sorten The Bride eller vill att plantan ska vara mer rosa i blomman, gödslar du med kogödsel eller egen kompost. När det gäller vattning ska du vara noga med att vattna de första två somrarna, tills plantan har etablerat sig. Ge tio liter vatten vid ett tillfälle en gång i veckan under torrperioder. När det gäller beskärning, ska du beskära så lite som möjligt de första åren. Vänta tills plantan har börjat växa på våren och då klipper du bort det som är dött. Efter fem–tio år kan det finnas behov av att klippa bort även några levande grenar nerifrån marken för att få plantan luftigare, och få upp nya skott från marken.

Henrik Bodin Hemträdgården nr4 2018

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar