Äpplena ruttnar

Fråga: Mina äpplen ruttnar inifrån och strax innanför skalet. Det är speciellt Signe Tillisch. Vad beror det på?

Svar: Det som drabbat dina äpplen kallas bland skånska fruktodlare för mösk, eller inre fysiologisk nedbrytning. Det är en s k kalciumrelaterad sjukdom och alltså brist på kalcium under utvecklingen. Särskilt storfruktiga sorter som Signe Tillisch kan drabbas. Det kan vara ren brist i jorden men också obalans bland näringsämnena. Även torrperioder påverkar kalciumupptagningen. Kalkning med dolomitkalk kan motverka mösk. Undvik överdriven kvävegödsling eller alltför kraftig beskärning.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 1 2012

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar