Äpplena ruttnar

Fråga: Mina äpplen ruttnar inifrån och strax innanför skalet. Det är speciellt Signe Tillisch. Vad beror det på?

Svar: Det som drabbat dina äpplen kallas bland skånska fruktodlare för mösk, eller inre fysiologisk nedbrytning. Det är en s k kalciumrelaterad sjukdom och alltså brist på kalcium under utvecklingen. Särskilt storfruktiga sorter som Signe Tillisch kan drabbas. Det kan vara ren brist i jorden men också obalans bland näringsämnena. Även torrperioder påverkar kalciumupptagningen. Kalkning med dolomitkalk kan motverka mösk. Undvik överdriven kvävegödsling eller alltför kraftig beskärning.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 1 2012

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar