Vissna körsbärsblommor

Fråga: Blommorna på körsbärsträdet vissnar och det blir ingen frukt. Det är ett surkörsbär och så här har det varit i flera år.

Svar: Troligen har trädet angripits av blom- och grentorka, grå monilia. Det är en svampsjukdom som drabbar främst olika körsbärssläktingar, Prunus, men även äpple kan angripas. Särskilt känsliga är surkörsbär och sorten ’Kelleris 16’, men även ’Skuggmorell’. Bland prydnadskörsbären är rosenmandel utsatt. Svampen infekterar via blommorna som vissnar och hänger kvar i trädet. Den kan sedan växa vidare in i grenen som torkar. Skär bort angripna grenar en bit in på frisk ved. ’Fanal’ och ’Nordia’ är två motståndskraftiga surkörsbär

Eva Wirén, Hemträdgården nr 3 2007

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar