Vintergrön häck, vilken är bäst?

 

Fråga: Jag vill veta vilken vintergrön häck som är bäst att plantera.

Svar: Det beror ju lite på var i Sverige du bor. I odlingszon 1–3 passar idegran, sorten ’Hillii’, mycket bra som klippt häck, även den mer ovanliga hemlocken är lockande. I zon 1–4 är den billiga tujan ’Brabant’ ett bra val, i zon 1–5 väljer du tuja ’Excelsa’ eller ’Smaragd’ och den vackra, hårdföra granen klarar sig bra som häck i stort sett i hela Sverige, zon 1–8. Barrfällande häck av lärk: japansk- eller sibirisk lärk är också mycket läcker och kan bli en smal, fin häck. Skötsel: Ingen av dessa arter klipps i toppen innan sluthöjden uppnåtts – däremot kan sidorna börja putsas redan andra året efter planteringen. Planteringstid: tidig höst eller allra helst vårplantering! Bra kan också vara att ha möjlighet att skydda mot vårsolens uttorkande strålar, för att undvika tjältorka.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 5 2013

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar