Övervintra tomat, går det?

FRÅGA: I sommar har jag odlat tomater i stora krukor utomhus vid min sommarstuga, men nu är det dags att avsluta säsongen. Kan man spara tomatrötterna inomhus på något sätt till nästa år? Jag är inte i stugan under vintern så jag kommer inte att kunna vattna. Eller ska jag lägga allt på komposten innan jag flyttar härifrån?

SVAR: Du ska nog betrakta tomatplantorna som ettåriga. Kompostera dem. Men plocka av alla omogna tomater och låt dem eftermogna i rumsvärme. Däremot brukar det fungera att ta sticklingar av plantorna under förutsättning att de är friska och vitala. Sticklingarna rotar du i sandblandad jord och ger dem tilläggsljus under vintern. Dessa övervintrade sticklingar brukar kunna börja blomma och ge tomater väldigt tidigt nästa år.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 5 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar