Växtföljd bönor

FRÅGA: Går det bra att plantera bönor på samma ställe varje år? Jag har en permanent klätterställning för mina störbönor som är svår att flytta på.

SVAR: Bäst är att årligen byta växtplats till bönorna. Odlar man dem på samma plats år efter år kan det lätt anrikas skadegörare som t ex bönstjälkfluga och bönfläcksjuka i jorden. Växelbruk är alltid att föredra, även av andra orsaker, men sedan får man försöka anpassa efter de förutsättningar man har.

Kanske kan du odla lägre bönor, som inte behöver detta stöd, på andra ställen vissa år (eller försök få till ett mobilt klätterstöd) och låta andra växter klä din permanenta ställning. Man kan även blanda med andra grönsaker och blommor ur olika växtfamiljer vid klätterstödet för att undvika samma gröda på exakt samma ställe flera år i följd.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr2 2021 https://svensktradgard.se/

Foto: Lise-Lotte Björkman

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar