Binda upp bokhäckplantor?

FRÅGA: Vi har beställt små bokplantor (vanlig bok) som vi ska ha som häck. Måste man binda upp plantorna för att de ska växa rakt? Man ser alltid att nyplanterade bok­ och avenboksplantor binds upp med bambupinnar, men är det verkligen nödvändigt?

SVAR: Man behöver inte binda upp vare sig avenbok- eller bokplantor när man planterar dem som häck. Men barrotade plantor och även lite större krukodlade plantor behöver ett stöd för att inte börja luta innan de har rotat sig på platsen. Enklast är då att binda dem till en bambukäpp. Ett alternativ är att slå ner stödpålar med fem eller tio meters mellanrum och dra bindslang eller grovt snöre mellan pålarna. Man drar sicksack mellan plantorna fram och tillbaka, så varje planta står som i en liten ögla. Nackdelen med att binda så är risken för skavsår när plantan blåser mot uppbindningen.

En annan anledning till att sätta bambupinnar är för att få exakt raka stammar på plantorna, vilket är onödigt i en häck, för efter några år syns inte stammarna i alla fall. Vill man inte binda upp är det viktigt att gå och räta upp plantorna efter kraftiga vindar.

Med andra ord, följande saker ska vägas mot varandra. Lägga tid och pengar på att sätta bambukäppar och binda upp plantorna eller lägga tid på att räta upp plantor första åren samt acceptera en något ojämnare tillväxt i höjd och mindre raka stammar.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr3 2021 https://svensktradgard.se/

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar