Växterna tar sig inte

Fråga: Min man fick en Björk i somras i present, ett ungträd (Vårtbjörk) det va så fint. Vi grävde ner det enl instruktioner och vattnade rikligt i flera veckor. Vi bor i Skåne, har precis byggt ett nytt hus, Björken är planterad mitt i tomten där både lerjord och matjord finns. Och för ca 1 1/2 månad sedan började den tappa alla sina blad. Nu är den helt kal, men där är knoppar på den som ej blommat ut. Vad har hänt??

Likaså, vi planterade häck i Påskas, Avenbok. Vi gjorde också enl instruktioner när vi planterade den, med extra mkt mullad jord till 270 st plantor har vi använt 30×50 liters säckar jord. Mitt i sommaren såg vi att den inte ville ta sig så som Grannens ett par hus bort, då upptäckte vi att den fått spinn och har nu behandlat den. Även denna står i lerjord och mkt fukta, nu har vi grävt upp alla plantorna och planterat dom i min mans föräldrars trädgårdsland för att den inte skall dö.

Skall vi dränera innan vi planterar den igen?

Svar: Det kan finnas ett par orsaker till att björken tappat bladen.

  1. Det har med proveniens att göra, alltså trädets ursprung. Ett träd som härstammar norrifrån kan tappa bladen onormalt tidigt i Skåne eftersom det är anpassat efter långa ljusa dagar i norr. I Skåne är dagarna kortare och trädet kan uppfatta detta som höst i norr och därmed gå in i vintervila i förtid. Vet ni trädets ursprung? Härstammar det norrifrån (även om det skulle vara odlat i Skåne) så kommer samma fenomen att upprepa sig i framtiden. Är det av sydsvenskt ursprung så bör inte detta vara orsaken.
  2. Trädet kan lida av syrebrist på grund av för blöt och tät jord. Om man planterar genom att gräva en grop i lerjord och fyller den med mullrik plantjord blir det lätt en balja där vatten blir stående. Plantera istället på en lite upphöjd bädd och blanda ut plantjorden med den befintliga lerjorden. Luckra också ordentligt i botten på bädden.

Det går att plantera om björken nu. Kolla att det fortfarande är liv i trädet genom att försiktigt skrapa med nageln på barken på någon gren. Är det friskt grönt under barken så är det liv i trädet.

Avenbokshäcken

Se punkt två. Ja, det låter som att det dessutom behövs en dränering. Och som sagt blanda upp plantjorden med den befintliga jorden. Lägg inte ren mulljord i en ränna av lera. Då kan inte rötterna utvecklas normalt.

 

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 2 2012

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar