Flytta rhododendron

Fråga: Kan man flytta gamla rhododendron, några av dem är 2-3 m höga och har kraftiga stammar. Hur gör man då? När är bästa tiden? Kan eller bör man beskära dem innan flytten?

Svar: Det går utmärkt att flytta gamla rhododendron, Kanske är det den växt som trots många år på en växtplats går bäst av alla att flytta utan stora förberedelser.

Rhododendron har ett samlat rotsystem med företrädesvis fina rötter och det är bra. Flyttning kan ske när som helst, optimalt är att  kanske undvika den kallaste tiden då bladen hänger eller rullat ihop sig. Tjälen måste också ha gått ut jorden ordentligt förstås.  Plantan ska vara rejält uppvattnad före flyttning (vilket gör att den blir rätt tung!). Man gräver kring rotklumpen, så stor som man tror att man orkar hantera. Med hjälp av ett par kraftiga plankor etc. kan plantan sedan vickas upp på en presenning på vilken man kan dra iväg plantan till sin nya växtplats. Den nya växtplatsen ska vara iordninggjord med rikligt med ogödslad och okalkad torvströ och väl genomvattnad. Plantan sätts på samma djup som tidigare, vattna rejält igen men trampa ej (rhododendron vill ha mycket luckert kring de fina rötterna).

Jag skulle bara beskära om det visar sig bli en del grenar som torkar efter hand.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 3 2013

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar