Välja ölandstok

Fråga: Vilken ölandstok blommar rikligast hela sommaren? Kobold, Goldfinger, Potentilla eller ngn annan sort? Ska planteras som häck i västerläge, där några plantor kommer i skuggigt läge.

Svar: Av de du nämner är ‘Goldfinger’ och ‘Kobold’ namn på odlade sorter.
Potentilla är det gamla vetenskapliga släktnamnet på den här kulturväxtgruppen (hette då Potentilla fruticosa). Nu heter växtgruppen Dasiphora fruticosa.


Båda sorterna har lång blomningstid men växtsättet skiljer sig mycket. ‘Kobold’ blir låg och bred (drygt 0,5 m hög), ‘Goldfinger’ är mer upprätt i växtsättet och blir drygt 1 m hög.
För det här ändamålet rekommenderas ‘Goldfinger’. Den finns som E-planta, vilket är svenskodlade sorter som är friska och särskilt lämpade för svenska förhållanden E-planta finns att köpa i fackhandeln. En annan bra gul E-plantsort i samma höjd är ‘Fridhem’
Läs gärna mer på E-plantas hemsida, där finns fyra utvalda sorter:
https://www.eplanta.com/show_sortiment.php?grupp=3

Henrik Morin, FOR-rådgivare 2023

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar