Växter som kan följa med fågelfröet

Fråga: Denna fina växt hittade jag i gräsmattan och jag är nu nyfiken på dess namn?

Svar: Ser ut att vara lindmalva Abutilon theophrasti som troligen följt med som förorening i fågelfröblandning. Det är inte alls ovanligt att det växer fram spännande växter som följt med som frö i fågelfröblandningar. Andra växter som kan spridas på detta sätt är spikklubba (Datura stramonium), en giftig växt som får just spikklubbslika fröställningar. Även malörtsambrosia (Ambrosia artemisiifolia) kan ibland växa i närheten av fågelbordet. Det är en växt med ett mycket starkt allergiframkallande pollen. Det är därför inte bra om malörtsambrosian etablerar sig i landet för alla våra pollenallergiker.

Ulf Nilsson, Koloniträdgården nr 4 2018

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar