Växter som kan följa med fågelfröet

Fråga: Denna fina växt hittade jag i gräsmattan och jag är nu nyfiken på dess namn?

Svar: Ser ut att vara lindmalva Abutilon theophrasti som troligen följt med som förorening i fågelfröblandning. Det är inte alls ovanligt att det växer fram spännande växter som följt med som frö i fågelfröblandningar. Andra växter som kan spridas på detta sätt är spikklubba (Datura stramonium), en giftig växt som får just spikklubbslika fröställningar. Även malörtsambrosia (Ambrosia artemisiifolia) kan ibland växa i närheten av fågelbordet. Det är en växt med ett mycket starkt allergiframkallande pollen. Det är därför inte bra om malörtsambrosian etablerar sig i landet för alla våra pollenallergiker.

Ulf Nilsson, Koloniträdgården nr 4 2018

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar