Inspunna slånbärsbuskar

Fråga: Har noterat att de flesta slånbärsbuskar jag sett på Värmdö denna helg är övertäckta av något vitt som verkar spunnet av någon skadeinsekt. Slånbärsbuskarna  verkar i sig helt döda. Det verkar ha spridit sig till stora områden och det ser obehagligt ut. Det verkar dock som att endast slånbären är drabbade.Vad kan detta vara och vad kan man göra för att bli av med detta och för att eventuellt rädda slån som möjligen inte är drabbade. Det vore väldigt synd om all slånbär försvann.

Svar: Det är föränderlig spinnmal som har angripit slånbuskarna. Det är fjärilslarver som vissa år uppträder i stor mängd och kan nästan helt kaläta buskarna inspunna i sina nät/spinnväv. (Liknande men ännu mer iögonfallande ser man vissa år på hägg av häggspinnmal.) Konstigt nog klarar buskarna av kraftiga angrepp enstaka år och brukar grönska på nytt under sommaren. Så normalt brukar man inte behöva göra något för att rädda buskarna. Har man buskar man är särskilt rädd om och för att förhindra angrepp nästa år kan man försöka plocka bort så mycket spinnväv som möjligt eftersom larverna förpuppar sig i dessa. Om angreppen återkommer nästa år kan det bekämpas med det biologiska medlet Turex Larvskydd om man upptäcker angreppet tidigt.

Men som sagt –  normalt är det ingen fara för buskarnas överlevnad.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 3 2012

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar