Vattna med havsvatten

Fråga: Är det ok att ta havsvatten som vatten till gräsmattan, bräckt vatten i Stockholms inre skärgård? Är salthalten så hög att det finns risk för saltanrikning och därmed att gräset dör? Eller eliminerar det vanliga regnandet saltet i marken?

Svar: Om det är ok eller inte beror på både jorden och växten. Vattnet innehåller rätt lite salt i Stockholms skärgård och i Östersjön norr därom. Som engångsföreteelse kan det gå på en jord med lera i. Natriumjonen lakas inte ur och kan på sikt förstöra strukturen i en lerjord. Kloridjonen kan vara skadlig för växterna (lakas ur snabbt). Ska bevattningen upprepas bör man försöka ta reda på mer om de aktuella växternas känslighet. Det jag kan säga om växterna är att det brukar gå bra att vattna jordbruksgrödor med bräckt vatten (utom jordgubbar och hallon). Generellt säger man att vedartade växter tar skada av klorid snabbare än örter och gräs (undantag finns säkerligen). Det går att bevattna även med Östersjövatten söder om Åland, men vattnet innehåller mer salt. Består jorden inte av lera och växterna tål bevattningen kan man göra det fler gånger, men man bör vara vaksam på om växterna reagerar (bladen får bruna fläckar mellan bladnerverna). Eva-Lou Gustafsson, Movium Direkt 8-2005

Eva Wirén, Hemträdgården nr 4 2006

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar