Hagtornshäck

Fråga:
Vi har ett gammalt hus i Svedmyra (Enskede, Stockholm) och behöver ”laga” vår häck efter ett grävarbete. Många i området har samma sorts häck men ingen vet vad den heter.
Den har många, ca 1 cm långa, sylvassa taggar. Och små bär. Vi tror att det är någon sorts hagtorn.
Vet ni?

Svar:
Ser ut som trubbhagtorn (Crataegus monogyna). Användes ofta förr som häckväxt men har nu till stor del ersatts av kanadahagtorn eller amerikansk hagtorn som blir tätare (men har å andra sidan ännu värre och längre taggar).

Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare FOR maj 2022

Trubbhagtorn Foto: Anita Jansson
Trubbhagtorn Foto: Anita Jansson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar