Växt till fuktig plats

Fråga: I vår koloniförening har vi en skräpig, skuggig plats, men tämligen fuktigt. Vi undrar om det kunde fungera med fläder där, för skörd både av blommor och bär ?
Hur tätt planterar man fläder och har du förslag på sort ?

Svar: Fläder borde fungera bra i det läge du nämner. Den klarar ju både skuggigt och fuktigt. Men de kan bli rejält stora, även om det tar några år, så räkna minst 3 meter mellan plantorna. De bör ju få växa så fritt som möjligt för att blomma bra. Det finns en bra och härdig sort av fläder, Sambucus nigra  Bålsta E, som härstammar från Bålsta i Uppland och är härdig till zon IV.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 5 2006

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar