Peloria på fingerborgsblomma

Fråga: Hur kommer en sån här blomma på en Fingerborgsblomma?

Svar: Det är ganska vanligt att fingerborgsblommor får missbildade toppblommor. Det blir ett genetiskt fel i blomanlaget. Fenomenet kallas för peloria. Finns ett flertal andra blommande perenner som kan få samma sak.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2020

Foto: Ebba Olofsson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar