Peloria på fingerborgsblomma

Fråga: Hur kommer en sån här blomma på en Fingerborgsblomma?

Svar: Det är ganska vanligt att fingerborgsblommor får missbildade toppblommor. Det blir ett genetiskt fel i blomanlaget. Fenomenet kallas för peloria. Finns ett flertal andra blommande perenner som kan få samma sak.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2020

Foto: Ebba Olofsson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar

Hur beskär man en avokado?

Förra året satte jag en kärna från en avokado. Denna har nu växt och jag kanske skulle ha beskurit den innan de nya bladen kom? Har inte mycket erfarenhet av avokado, har ni några tips om hur jag ska göra?

Läs mer »