Varför blommar inte stäppliljan?

Fråga: Jag har en vit stäpplilja som inte vill blomma i år. Har blommat tidigare år. Vad ska jag göra för att få blommor på den?

Svar: Så trevligt att ha en vit stäpplilja (Eremurus himalaicus), de är så exotiskt vackra! Och jag förstår att du vill ha blommor på den även i år. Jag får ofta frågor om växter som plötsligt låter bli att blomma och det är svårt att ge ett enkelt svar till orsaken. Vädret på våren och vädret under vintern före är ofta det som är orsaken till utebliven blomning. Det kan helt enkelt vara så att den är väldigt sen med att blomma i år med. Jag tycker du ska pyssla om den med vatten och näring (ett blandgödselmedel med fosfor, kalium och kalcium. Inte så mycket kväve).

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar