Ballongblomma

Fråga: Vad är detta för frökapslar, från vilken växt? Den växer som ett litet grenat träd med små ljusblå blommor. Frökapslarna innehåller mycket små svarta /bruna frön.

Svar: Det är frökapslar av ballongblomma, kallas också leanderklocka, på latin Nicandra physalodes. Tillhör potatisfamiljen. Hela växten är giftig, innehåller alkaloider.

FOR-rådgivarna 2015

By Karelj – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27786146

 

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar