Plantera i gles syrenhäck

Fråga: Har en hög syrenhäck. Den är givetvis gles nedtill och jag vet att man kan beskära och på så vis föryngra, men vad jag förstår så är det lite inbyggt i systemet att syrenen blir gles nertill. Har en annan häck med brudspirea som inte riktigt uppfyller önskemålen som häck då den är så låg och bred. Kan den klippas ned och planteras i eller framför syrenen? Vad jag förstår är syren nästan invasiv, så är rädd att dess rötter kväser spirean, även om den är gammal. Och ytterligare en fråga: kan det bli en fin kombo?

Svar: Ja det är lite pyssel med att hålla en syrenhäck någorlunda tät nertill, men det kan ändå vara en idé att föryngra den. Beskär den helt ner till ca 20-30 cm och låt den börja om. Denna föryngring görs bäst på vårvintern innan bladknopparna bryter. Eller också beskär man varje år några av de grövsta grenarna ner till 20-30 cm ovan jord , så att den hela tiden föryngras och bryter nya skott från basen.

Syrenen har ett ganska ytligt och utbrett rotsystem, så den konkurrerar lätt ut andra växter i närområdet. Brudspirean skulle bli fint mot syrenen, men jag är lite tveksam till att den skulle klara konkurrensen. Frågan är om den kommer skuggas av syrenen? Det är också risk att brudspirean utarmas på näring av syrenens rötter. Om man gör en upphöjd bädd ovanjord att plantera spirean i, längs efter syrenhäcken så kan den ha större chans att ta sig.

 Andra alternativ är att plantera någon perenn blomma t.ex. näva eller daggkåpa framför syrenhäcken. ( också i upphöjd bädd). Har själv erfarenhet av alunrot som är planterat runt en syren och den har klarat sig bra i konkurrensen.

Ann-Kristin Isaksson, FOR-rådgivare 2023

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar