Lyckas med sparrisodling

Fråga: Har en trädgårdsbok där de rekommenderar att man i botten på den fördjupning man grävt gör en liten kulle med kogödsel blandat med tång, aska, benmjöl och att man ska dolomitkalka jorden innan man gräver ut för plantan. Har ingen tång, vad kan man ta istället, tänker att det blir lite kraftig med bara kogödsel, jag har fått från en bonde som är brunnen.

Har ett land på ca 4 *4 kvadratmeter, det är bara sand, har blandat ut med två skottkärror med kogödsel, två kärror med bokashi (hemma gjort kompost) samt 7 påsar med planteringsjord ska också ha i mull. Ser ju att det behövs mer jord, är inte 50/50 som Klostra rekommenderar, hur viktigt är det att det blir hälften var. Jag kommer att ha 7 plantor för vit sparris och 14 för grön. De rekommenderar fullgödsel NPK, kan mina två kärror med kogödsel motsvara detta eller? jag har ju inte lagt det ytligt utan allt som jag tillfört sanden har jag vänt och återvänt för att det ska blanda sig.

Jag har årsgammalt gräs, är det bra att täcka området så att det inte kommer ogräs så lätt?

Svar: Det är väldigt trevligt att kunna skörda egen sparris och oftast innan andra köksväxter är klara att skörda. Skotten är förresten frostkänsliga och bör täckas med ett eller flera lager fiberduk om det finns risk för nattfrost.

Kogödsel innehåller både N, P och K som blir tillgängligt för växterna allteftersom gödseln bryts ned. Du har ju dessutom bokashi som även den innehåller dessa näringsämnen. Benmjöl, dolomitkalk och aska brukar man blanda i jorden för att höja pH-värdet men både kogödsel och bokashi brukar hålla ett bra pH-värde. Det finns även ett gödselmedel som heter Algomin. Det innehåller samma näringsämnen som finns i tång och höjer även pH-värdet.

Jag tycker du ska blanda jorden med algomin i stället för aska, dolomitkalk och tång. Algomin är – i mitt tycke – dyrt men det är absolut bättre än att använda aska och dolomitkalk, och tång är svårt att få tag på.

Sparris utvecklar med tiden ett kraftigt rotsystem. Ett råd är därför att välja en bra odlingsplats från början exempelvis i ena kanten av ett köksväxtland. Det är ett slitgöra att tvingas gräva upp och flytta plantorna om de hamnat på fel plats.

Gräsklipp är utmärkt som marktäckning; jorden blir varmare och håller fukten bättre och det blir mindre med ogräs.

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare 2020

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar