Böjda skott på vinbärsbusken

FRÅGA: Topparna på en av våra röda vinbärsbuskar har ”knorvlat” till sig. Vad beror det på? Vad ska jag göra? Är det något smittsamt? Kan buskarna intill drabbas?

SVAR: Det ser ut som angrepp av vinbärsglasvinge, Synanthedon tipuliformis, då brukar skotten kunna böja sig på detta vis. Skär itu ett angripet skott (hela skottet) på mitten och kolla om det finns en larv eller kokong därinne, eller spår efter dem i märgen. Man begränsar angreppet genom att ta bort alla angripna skott innan den fullvuxna fjärilen tar sig ut och förökar sig vidare. Den flyger som mest under juni–juli. Klipp av skotten så långt nere vid marken som möjligt. Det brukar räcka för att begränsa angreppet. Men fjärilen kan även finnas i grannskapet på såväl odlade som vilda buskar av vinbärssläktet, Ribes, och andra av fjärilens värdväxter. Håll koll på böjda skottoppar eller om skotten av någon oförklarlig anledning vissnar på era vinbärsbuskar, då kan man misstänka denna glasvinge.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 2 2019

Foto: Karin Persdotter

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar