Vem äter på rosbladen?

Fråga: Jag har en alldeles nyanlagd(i våras) trädgård vid havet. Har planterat vackra rosor av olika arter. Nu har många av rosorna hål på bladen. Dom kan till och med bli lövtunna så att bara stjälken syns. Vad är detta? Kan inte se några djur.

Svar: Det finns ett flertal olika stekellarver som gärna äter på rosbladen. Slemmiga rosenbladstekeln (gulgrön, 1,5 cm) gör just den skada du beskriver när den äter så att det bara blir en hinna kvar av bladet. Om det däremot är helt kalätet så att bara de stora bladnerverna återstår är det säkerligen vitgördlad rosenbladstekel (grågrön med brunt huvud, 1,5 cm) eller gul rosenstekel (gul med ljusgrön med gul rygg och svarta vårtor, 2,5 cm). Var observant tidigt på säsongen och kläm ihjäl larverna. I tidigt stadium kan de också bekämpas med något pyretrumpreparat. Men tänkt på att pyretrumpreparat också är giftigt för bin så det ska inte användas i blomningen. Luckra nu på hösten under plantorna så stör du de puppor av stekeln som nu ligger där och övervintrar. Då kan kyla och fåglar hjälpa till med bekämpningen.

Solveig Sidblad, Koloniförbundet 2005

Foto: Ewa Sjöstedt

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar