Vad har jag köpt för fruktträd?

FRÅGA: Hos Lidl köpte jag två fruktträd utan namn. Det första var ett blått plommon: runda, klarblå frukter precis som slånbär. Blir ungefär 5 meter högt. Den andra var ett päronträd och enligt förpackningen blir trädet endast 2–2,5 meter högt. Bladen är inte gröna utan närmast grönbrun-lila i färgen. Vad kan de här sorterna heta?

SVAR: Den som säljer växterna ska kunna säga vilken sort det är de säljer. I Sverige, som är en del i EU, pågår en samordning av medlemsländernas regler för växtmaterial för närvarande och den är inte riktigt klar ännu. Men vi i Sverige har såklart redan nu bestämmelser som gäller för etikettering av växter för svensk försäljning: Så här svarar man på Regelenheten hos Jordbruksverket: ”Fruktplantor ska saluföras med hänvisning till sort. Detta hittar man på sidan 8, (1 kap, § 8.2) i ”Föreskriften om trädgårdsväxters sundhet” (den hittar ni på Jordbruksverkets hemsida http://www.sjv.se) De växter som räknas som fruktplantor enligt föreskriften hittar man i bilaga 1, del B, sid 25. Här
finns exempelvis päron med. Jag tycker att du om kund ska gå tillbaka till Lidl och påpeka att växtnamn saknas. Som rådgivare vill jag säga att Lidl, mig veterligen, inte är en plantskola utan en av Europas största livsmedelskedjor. ”Riktiga” plantskolor har oftast välutbildad personal som kan ge bra råd vid inköpstillfället och kan sköta växterna på ett bra sätt under tiden de befinner sig i plantskolan. – Man får det man betalar för, skulle jag vilja sticka ut hakan och säga i detta fall! Detta är inte den enda fråga vi har fått som rör växtinköp på andra ställen än hos plantskolor och gardencenter runt om i Sverige. Kvaliteten kan skifta på växtmaterialet oavsett var man köper det, men självklart ska växten ha ett namn så att man vet vad det är man har köpt, både med tanke på mottaglighet för sjukdomar, befruktning, men även för att det är rimligt att veta art och sort och att detta är förenligt med svensk lagstiftning! Jag föreslår att du tar med frukter, minst fem av varje sort, till en pomolog nu i höst. De brukar ofta sitta på lokala museer eller i din trädgårdsförening och de kan sortbestämma frukter från våra hemträdgårdar.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 5 2014

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar