Hur sköter man ett sedumtak?

FRÅGA: I sommar har vi byggt ett hus till våra soptunnor. Som tak valde vi sedummatta. Hur sköts den för att hålla sig fin?

SVAR: En färdig sedummatta som ligger på en takkonstruktion behöver ett visst årligt underhåll för att förbli fin och inte omvandlas till en brungrön mossmatta med stora partier med naket substrat (torv, pimpsten och lecakulor). På våren ska du se över sedumtaket och ta bort eventuella ogräs som slagit rot. Därefter ska sedummattan gödslas. Det görs antingen med vanlig NPK 11-5-18, cirka 40 g per kvm, det räcker för hela säsongen, eller med Algomin trädgård. Då lägger du på 30 g per kvm och tillfälle, en gång i maj, en gång i juni och en gång i augusti. Det finns specialgödsel till sedummattor, men den är svårt att få tag på för privatpersoner. Blir det en längre torrperiod, på flera veckor, bör du vattna sedumtaket. Enklast för din del är att vattna med vattenkanna med stril i ovankant av sedumtaket. Vid större anläggningar lägger man en droppslang i ovankant av sedumtaket

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar