Bladfall liguster

Fråga: Vi har fått en anmälan om en misstänkt sprutskada på liguster. Det har sprutats Roundup och Kerb i närheten tidigare under säsongen. På ligusterbladen syns gråvita fläckar med en röd rand och häcken har drabbats av ett onormalt bladfall. Är detta tecken på en sprutskada?

Svar: Bladfläckarna orsakas av svampen Cercoseptoria ligustrina (svenskt namn saknas). Denna är oftast aktiv sent på säsongen och vållar bara synbara problem långa, milda höstar, då man kan upptäcka ett alltför tidigt, kraftigt bladfall. Flera år med långa, milda och fuktiga höstar har säkert betydelse för att vi numera, allt oftare upptäcker denna sjukdom. Det saknas uppgifter om motåtgärder. Då svampen övervintrar på de nedfallna bladen skulle man kunna förmoda att insamling av nedfallna blad skulle kunna ha åtminstone en viss effekt. Å andra sidan gör det sena uppträdandet att ligusterplantorna får behålla bladen längre och därför inte lider någon större skada. Ingrid Åkesson, Movium Direkt 8-2001

Eva Wirén, Hemträdgården nr 5 2002

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar