Svarta tomater

Fråga: Jag köpte tomatplantor, dansk export som blir svarta och ramlar av varför.

Svar: Det finns åtminstone två orsaker till svartnande tomater, pistillröta och brunröta.

Pistillrötan yttrar sig som en brunsvart insjunken rund röta som börjar i spetsen på tomaten där blomman (pistillen) suttit. Det beror på kalcuimbrist i frukten tidigt under utvecklingen. Det i sin tur orsakas oftast av ojämn vatten- och näringstillgång och inte nödvändigtvis brist på kalcium i jorden. En varm och torr sommar som denna är det ganska vanligt när plantorna inte hinner ta upp vatten och näring i den takt de avdunstar. Helst ska plantorna aldrig sloka men det kan vara lättare sagt än gjort. Tillsätt extra kalk om du odlar i kalkfattig sand- eller torvjord. Pistillrötan är inte smittsam så det är riskfritt att lägga angripna frukter i komposten.

Den andra orsaken är brunröta som orsakas av potatisbladmögel. Det är alltså samma svampsjukdom som angriper potatis och även ger brunröta på potatis. På tomat yttrar det sig som mer oregelbunden brun, hård röta på och i frukten. Även bladen  får gråbruna fläckar och vissnar så småningom. Angreppen gynnas av fuktig väderlek och brukar bryta ut ganska sent på sommaren. Undvik att plantera tomater nära potatis eller i vindriktningen från potatis. Angripen frukt och blast bör brännas eller slängas i soporna, inte komposteras.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 5 2006

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar