Orange tungor på enen? Hagtornsrost

FRÅGA: Jag undrar vad ett par av mina enbuskar har angripits av och om jag ska eller kan göra något åt det. Angreppen ser ut som rostfärgade piggar som sticker rätt ut ett par mm från delar av stam och grenar, som också är förtjockade på det angripna stället. Där det finns mest har barren vissnat och jag befarar att hela enen kommer att dö.

SVAR: Dina enar har fått hagtornsrost, som med tiden försvagar och dödar enarna. Detta är en värdväxlande svamp som alltså bor halva året på hagtorn och halva året på vanliga enar. Enda sättet att bli av med angrepp är att ta bort den ena värdväxten i närheten.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 3 2014, reviderad 2022

 

Gelérost på vanlig en, ena stadiet av hagtornsrost Foto: Ellen Johansson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar