Sticklingar av änglatrumpet

Fråga: Kan man ta sticklingar på änglatrumpeten?

Svar: Det går bra, änglatrumpeten är lätt att föröka med sticklingar. De ska vara 10–20 cm långa och kan tas på våren då plantan kommit igång ordentligt, eller på sommaren. Tänk på att ta sticklingarna från den del av moderplantan där blomknoppar anläggs (blomregionen), dvs ganska högt uppe. Annars får man vänta länge innan den nya plantan blommar. Sätt sticklingen i en kruka med porös jord, t ex såjord eventuellt blandad med lite småleca, och trä en plastpåse med små hål i över så det blir hög luftfuktighet. Placera ljust och i vanlig rumstemperatur eller något varmare. Om en planta till slut blivit så stor att man inte kommer att ha plats för den till vintern kan man tänka på att ta en stickling under sommaren. På så vis har man en ny och mindre men genetiskt sett exakt likadan planta att fortsätta med nästa år. Och då känns det inte lika sorgligt när det väl blir dags att göra sig av med själva moderplantan.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 3 2004

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar