Tomater med brunsilvrig beläggning.

Fråga:
 Mina tomater Cherokee Purple har en brunsilvrig beläggning på undersidan, kan det vara potatisbladmögel?

Svar:
Bladmögel på tomat syns först på bladverket som lite blöta rötor som övergår till att bli bruna och vissna ihop. På undersidan kan grått ”ludd” synas.

Även stjälkarna kan bli angripna, missfärgade och kollapsa. På frukterna syns angrepp först som bruna/olivfärgade hårda fläckar som när sen andra sekundära svampar och bakterier tillkommer kan övergå till att bli blöta.

Bilderna du skickade skulle kunna vara bladmögel, särskilt om du även sett beskrivna symptom på blad och stjälkar, men när jag förstorar bilden ser det nästan mer ut som någon sorts korkbildning orsakad av någon insekt t ex trips. Just kraftigare angrepp av trips kan ge silvriga mörkare partier.

Så lite osäker på vad som var orsaken. Men du kanske har svaret nu efter avslutad säsong.

Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare FOR september 2022

Bruna fläckar på tomat Foto: Inger Sahlin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar