Platt trädgård

Fråga: Min trädgård är helt platt. Hur ska jag göra för att få in lite spännande höjdskillnader i trädgården?

Svar: En ”vanlig” villatomt som är 800– 1 500 m2 behöver inte ha många, små upphöjningar. Det kan räcka med endast en bara man inte gör den alltför liten rent ytmässigt. Hur hög upphöjningen ska vara är också intressant att tänka på – det krävs inte många decimeter över omgivande mark för att ge en härlig känsla av omväxling i trädgården. Även genom ganska små, skapade höjdskillnader understryks och förstärks indelningen av rum i trädgården som då upplevs mer spännande. Att skapa höjdskillnader gynnar också växtzonen, dvs växter som är på gränsen att klara sig i trädgården har lättare att överleva i en upphöjd bädd där det på våren torkar upp och blir varmt i jorden fortare än på den helt platta tomten. Har man dessutom lerjord på tomten förbättrar de upphöjda växtbäddarna syretillgången för växternas rötter. Syre brukar vara en brist i kompakta, vattenhållande lerjordar med små porer. Men när det gäller design kan detta med att skapa höjdskillnader som känns ”naturliga” på tomten vara lite knepigt – det är inte bara att slänga ut en hög med jord mitt på gräsmattan. Här följer några förslag på hur man kan lösa detta på ett bra sätt:

Anslut nivåskillnaden till en befintlig gång genom att bygga upp en 30–40 cm hög mur som följer gångens kant. Muren kan vara av torvblock, s k träkant på rulle (rötbeständig ek eller lärk), natursten eller betong. Jord fylls sedan på bakom muren för att skapa en upphöjd rabatt. Rabatten, som planar ut på baksidan, kan följa gången så långt man önskar. Men gör inte rabatten för liten.

Lägg upp en vackert bananformad jordvall i ett hörn av tomten, ta gärna ut svängarna och gör den inte för liten eller med för skarp böj. Låt även höjden variera och ha en tydlig topp strax intill mitten för att sedan fasa av ut mot kanterna. Låt kanske nivåskillnaden helt försvinna i tomma intet. Lägg ut en trädgårdsslang för att få till den rätta formen eller sätt ut bambukäppar för att få rätt höjdkänsla innan jordmassorna ska köpas eller flyttas inom tomten.

Gräv en damm och använd schaktmassorna från dammgropen till att skapa en ”naturlig” kulle precis i anslutning till dammen. Från den nya dammkullen kan sedan ett vattenfall leta sig ner till dammen. På detta sätt slår man två flugor i en smäll. Man får både glädjen med vatten i trädgården och en härlig kulle utan att ha kostnader för vare sig borttransport av dammens jordmassor eller inköp av nya för att skapa en kulle!

På mindre tomter är detta det absolut enklaste sättet att lyckas med vackra höjdskillnader. Det traditionella stenpartiet kan också vara ett intressant sätt att ordna höjdskillnader i soliga lägen. Viktigt är att även här tänka på att det ska se ”naturligt” ut, inte som en stenbula mitt i den platta trädgården.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 1 2010

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar