Sten i päronen

Fråga: Min Mor har ett päronträd vars päron ofta blir fulla med “stenar”, Vad gör man åt detta. Hon säger att man skall ha på Borax. Stämmer det och var kan man köpa Borax

Svar: Buckliga päron med stenar kan ha flera olika orsaker. Om det är en återkommande skada år efter år och “stenarna” finns spridda i fruktköttet är den troligaste orsaken stencellsjuka. Den går  inte att åtgärda. Sjukdomen är en virussjukdom och ett smittat träd kan inte botas. Angreppen kan dock variera i omfattning från år till år. Men viruset finns alltid kvar i trädet. Olika sorter är olika känsliga. Mest känsliga är Greve Moltke, Pierre Corneille och Doyenne de Comice. Om ni funderar på att sätta ett nytt päronträd så köp ett certifierat träd som är garanterat virusfritt.

Men som din mor mycket riktigt säger så kan även stenar i frukten bero på borbrist. Då blir frukterna både små och buckliga, oftast med en skrovlig korkbildning på skalet. Stenarna sitter också strax under skalet och inte inne i fruktköttet. Borbrist syns också på bladen som blir små och kupade. Detta kan botas med borax som finns t ex hos olika garden centers eller plantskolor. Dosering 15-20 g/10 m².

Ytterligare en orsak till buckliga frukter  och stenar i päron är sugskador av stinkflyn. Groparna i frukten är jämnare runda och sugställena syns som korkaktiga prickar i skalet med stenarna direkt under skalet vid sugstället. Stinkflyn är svårbekämpade men gör sällan någon större skada.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 3 2004

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar