Katsura

Fråga: Till vilken zon går ”pepparkaksbuske” Cercidiphyllum japonicum och vad har den för ett svenskt namn?

Svar: Detta vackra träd eller buskträd från Japan heter katsura på svenska (och även på japanska). E-plantor av katsura, dvs Cercidiphyllum japonicum E, härstammar från en katsura i Göteborg, och är härdiga till zon 4, möjligen 5. Inte E-märkt material zon 3.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 1 2004

Läs mer om E-plantor på deras hemsida https://www.eplanta.com/ 

Redaktören 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar