Silverlind bra för bin

Fråga: Är silverlinden farlig för bin och humlor?

Svar: Tyvärr verkar det som att det fortfarande cirkulerar rykten om att silverlinden (Tilia tomentosa) skulle vara farlig och till och med dödlig för nektarsamlande insekter. Silverlinden härstammar från Sydosteuropa och har en av de senaste blomningarna i släktet, vilken brukar äga rum i slutet av juli. Denna sena blomning innebär att konkurrensen om nektarn är stor, då det under den perioden finns relativt lite av andra rikliga nektarkällor. Denna strid om den uppskattade nektarn resulterar ibland i att det under träden legat döda bin eller humlor. Därför har man trott att det var silverlindens giftiga nektar som dödat dem, vilket har lett till att man i Östeuropa fällt mängder av silverlindar, då man i stället borde plantera fler. Silverlinden passar som stadsträd. Den har stor tolerans för varma och relativt torra stadsförhållanden och är därför mycket lämplig för hårdgjord stadsmiljö. Den anses vara härdig i Sverige till och med zon 3. Henrik Sjöman, Movium Direkt 4/2006

Eva Wirén, Hemträdgården nr 4 2007

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar