Sprickor i tomaterna.

Fråga: Varför fick jag problem med stora sprickor i mina tomater som jag odlade på friland förra året? Är det någon sjukdom som kan drabba tomaterna i år igen.

Svar: Nej, det är ingen sjukdom utan beror troligen på ojämn bevattning. När längre torra perioder följs av kraftig nederbörd kan tomater hastigt ta upp stora mängder vatten vilket medför att frukternas skal inte hinner anpassa sig och då spricker. Liknande symptom är även vanligt på rotfrukter t ex morötter som kan få långa djupa vertikala sprickor.  Lösningen är jämn bevattning under torra perioder. Ett annat bra tips är att täckodla tomaterna med ett lager organiskt material t ex gräsklipp, halm eller vad som finns att tillgå. De kraftiga växlingarna mellan torr och fuktig jord minskar då markfukten hålls kvar längre i marken med hjälp av täckmaterialet.

Ulf Nilsson, Koloniträdgården nr 2 2018

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar