Sprickor i barken

Fråga: Vi har upptäckt sprickor i barken på ett antal yngre träd. Vad beror dessa på och är träden allvarligt skadade?

Svar: Sprickor i barken kan bero på att träden under varma perioder på senvintern börjat transportera vätska, som sedan frusit under sena frostnätter. I sådana fall är veden i sprickan frilagd från levande vävnader och vi har att göra med en äkta frostspricka. Efter några år vallar dessa frostsprickor ofta över och trädet är helt igen. När träd växer mycket kraftigt kan den yttre barken, som består av döda korkceller, spricka upp då de inte längre är tänjbara. I sådana fall finns det levande celler i sprickan. Denna typ av sprickor kan hos äldre träd vara ett tecken på stark tillväxt i en sidogren eller sidostam. Den starka tillväxten i en gren kan leda till övervikt och risken för fläkning ur stammen är stor. Vid en träddiagnostik rekommenderar man avlastning genom beskärning eller inmontering av kronstabilisering. Klaus Vollbrecht, Movium Direkt 6/7 2005

Eva Wirén, Hemträdgården nr 1 2006

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar